Thông Tin Công Ty
  • Công ty cổ phần Naritomi
  • Nagoya shi - Shouwa ku - Kawaharadoori 6 - 1 - 4
  • Ngày 3 tháng 9 năm 2018
  • 5,000,000 yen
  • Mai mối hôn nhân
  • Nguyễn Thị Hồng Nhung